Vacature: www.brabantvac.nl/vacature-brabant/bv-11779

Vacature: Clusterleider voor Rubicon in Horn

VACATURENR bv-11779 (01-02-2018)

CLUSTERLEIDER

t.b.v. cluster ambulant/pleegzorg

Werkveld: Jeugdzorg
Soort vacature: Overige functies; Staf / Management
Dienstverband: Intentie tot vast dienstverband
Uren in de week: 36
NLQF: NLQF 7


Rubicon Jeugdzorg is een jeugdzorgaanbieder in voornamelijk Noord- en Midden Limburg. Bij Rubicon zetten zo’n 200 enthousiaste medewerkers zich in voor een hoge kwaliteit van jeugdzorg, afgestemd op onze cliënten. Rubicon biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar en aan gezinnen die te maken hebben met complexe opgroei- en opvoedvragen. De specifieke problematiek waar Rubicon zich op richt heeft te maken met relaties tussen mensen, socialisatie en opvoedgedrag. Rubicon is systemisch gericht. Wij werken sàmen met de jeugdige, het gezin en hun netwerk. Juist in die samenwerking ligt onze kracht.
Het centraal bureau is gevestigd in Horn. Het zorgaanbod bestaat uit uiteenlopende vormen van (intensief) ambulante hulpverlening, pleegzorg, begeleiding van AMV en residentiële zorg.

Functieomschrijving
De functie Clusterleider betreft een functie met een tactisch karakter met invloed op het strategisch beleid. De Clusterleider is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het tactische beleid en de operationele teamplannen. De Clusterleider geeft doorgaans leiding aan medewerkers met hoofdzakelijk een MBO+/ HBO werk- en denkniveau. Er wordt leiding gegeven aan een afdeling met een omvang van 70 fte.
De Clusterleider maakt deel uit van het MT.

De hoofdtaken bestaan uit:
 • Fungeert als sparringpartner op strategisch niveau voor de bestuurder en collega clusterleiders;
 • Vertaalt het strategisch organisatiebeleid naar kaders voor het clusterbeleid en de bijbehorende begroting en draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van financiële doelstellingen;
 • Vertaalt het vastgestelde clusterbeleid naar clusterdoelstellingen en stuurt deze aan;
 • Implementeert het clusterbeleid en de operationele jaarplannen, bewaakt en evalueert de uitvoering daarvan en rapporteert over de voortgang aan relevante betrokkenen en lost afwijkingen/ knelpunten op;
 • Draagt zorg voor controle op de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting en de uitvoering van het personeelsbeleid door de zelforganiserende teams;
 • Coacht en faciliteert de zelforganiserende teams;
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk van in- en externe contacten ten behoeve van de beleidsvorming;
 • Neemt deel aan in- en externe (landelijke) bijeenkomsten/projecten; vertegenwoordigt de organisatie in deze gremia.

Wij vragen
Rubicon jeugdzorg zoekt een enthousiaste, daadkrachtige, verbindende clusterleider in de zorg die op zoek is naar een uitdagende baan in een dynamische omgeving en zich herkent in het volgende profiel:
 • WO werk- en denkniveau, aangevuld met een afgeronde management opleiding;
 • Ervaring in het leidinggeven en coachen, passend bij zelforganisatie;
 • Kennis van of affiniteit met de jeugdzorg en de trends en ontwikkelingen daarbinnen;
 • Kennis van en ervaring met pleegzorg is een pré;
 • Werkt aan het realiseren van een goede productiviteit en hoogwaardige kwaliteit van zorg;
 • Kennis van en inzicht in de problemen van de doelgroepen en hulpverleningsprocessen binnen de Jeugdzorg;
 • Kennis van de organisatie, processen, procedures en systemen;
 • Coachen van collega’s om de zorginhoudelijke prestaties en zelforganisatie binnen het team te bevorderen;
 • Een inspirerend en verbindend leider;
 • Een duidelijke visie, slagvaardig en gedreven, het kunnen uitzetten van lijnen en krijgt zaken van de grond.
 • Een netwerker, in staat om duurzame relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving;
 • Omgevingsbewustzijn.

Dienstverband
In eerste instantie wordt een dienstverband voor een jaar aangeboden.
Bij gebleken geschiktheid kan dit worden omgezet in een vast dienstverband.

Werktijden
In onderling overleg.

Salaris
De functie zal worden ingeschaald conform CAO Jeugdzorg, schaal 12 (min. € 3.364,43 en max. € 5.294,85 bruto per maand, excl. 8% vakantietoeslag en EJU 8,3%).

Aanvullende informatie
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid geniet de interne kandidaat de voorkeur.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Tevens verwijzen wij u naar onze website: /www.rubicon-jeugdzorg.nl

Informatie Voor meer informatie over deze vacature kan contact opgenomen worden met Ward Vijgen, bestuurder, telefoon: 0475-588400.

Solliciteren
Organisatie Rubicon Jeugdzorg
Overig De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 22 februari. Een tweede gespreksronde volgt op maandag 26 februari.
Contactpersoon naam Ward Vijgen
Contactpersoon functie Bestuurder
Sollicitatie link
Plaatsingsdatum 01/02/2018
Sluitingsdatum 17/02/2018

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren
Meer info